Informatie


Veranderen vraagt lef en liefdevol met jezelf kunnen omgaan.

Bij SoJij krijg je inzicht in de wijze waarop je handelt en kijkt naar je kind. Je gaat ervaren wat er tussen jou en je kind gebeurt. Je leert zien en voelen tussen 'wat je doet' en 'wie je vanuit je hart' bent. Je krijgt inzicht in wie jij bent en doet als ouder.

Tijdens mijn persoonlijke begeleiding, luister ik naar jouw verhalen. Naar de mooie en uitdagende momenten van het opvoeden. Vanuit jouw verhaal, ga je ontdekken wat jouw levensstrategieën zijn en waarvoor je deze nodig hebt (gehad). Je komt in contact met de invloeden vanuit het verleden en jouw familiepatronen. Je gemis en verlangens worden zichtbaar. Je zult gaan ervaren wat jij anders wilt en kunt doen. Met mijn begeleiding, open ik je hart naar je eigen handelen.

Waardoor jij in het dagelijks leven zult gaan ontdekken dat wat jij tijdens mijn coaching ontdekt hebt, zich in het dagelijks leven herhaalt. Er ontstaat bewustwording. Waarna je steeds vaker tot een bewuste keuze zult komen. Een keuze dat bij jou en je kind past.

Het is voor mij belangrijk dat jij voor jezelf weet wie je wilt zijn in het opvoeden van je kinderen. Dat je vanuit jouw hart de rust kunt vinden om in contact te komen met je kind. Dat jij met mijn begeleiding kunt zijn wie je diep van binnen werkelijk bent. Dat jij, jij mag zijn.

Ik maak o.a. gebruik van de volgende methodes:
  • NLP (neurolinguistisch programmeren): is een methode dat vooral luistert naar de woorden die je gebruikt, voelt wat er in je lijf gebeurt en kijkt naar de non-verbale communicatie. Ik zal doorvragen totdat ik bij de kern van jouw verhaal kom.
  • Transactionele analyse is een methode dat kijkt naar de wijze van communiceren. Samen met jou ga ik onderzoeken waar de (non-)verbale communicatie in jouw verhaal jou geraakt heeft. Waardoor je vanuit een bepaalde positie gereageerd hebt.
  • Systemisch werken is een methode dat jouw verhaal in de ruimte neerzet. Ik maak hierbij gebruik van verschillende materialen die gevoelens, personen en situaties uitbeelden.

Prijzen


Sessie (+/- 60 min begeleiding + voorbereidend/afrondend werk)

€  75,- incl BTW

De Frequentie is afhankelijk van wat bij jou past. De één komt graag om de 2 á 3 weken en de ander na 6 zeken. Voel je vrij om onze afspraken te plannen wanneer jij dat wilt.

Aanmelden


Vul het aanmeldformulier in of bel 0624864924, zodat we gauw kunnen starten!